Jak sprawdzić przedawnienie długu

Jak sprawdzić przedawnienie długu?

Masz na głowie spore kredyty bankowe, komornika lub inne niespłacone zobowiązania? Z pewnością nie raz zastanawiałeś się, czy długi się przedawniają i być może wystarczy je tylko “przeczekać”, by odeszły w zapomnienie. Jest to oczywiście możliwe, jednak nie każda zadłużona osoba może z tego skorzystać. Jak wygląda w praktyce przedawnienie długów? Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Czy każdy dług ulega przedawnieniu?  Jak sprawdzić przedawnienie długu

Dla wielu osób przedawnienie długów to jedyne wyjście, aby pozbyć się ciążących zobowiązań. Jest to oczywiście możliwe, jednak tylko po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a konkretnie art. 117. §1. “z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu”. Wówczas, po upływie terminu przedawnienia, osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie, może “uchylić się od jego zaspokojenia”. 

 

Warto bliżej zapoznać się z terminem “roszczenia”. Jest to uprawnienie danej osoby do domagania się określonego zachowania – np. spłaty zadłużenia od dłużnika. Może mieć ono charakter majątkowy i niemajątkowy.

 

Roszczenia majątkowe mają określoną wartość, w przeciwieństwie to niemajątkowych. Te ostatnie to np. domaganie się od kogoś złożenia konkretnego oświadczenia (np. przeprosin), w dokładnie określonej formie i o wymaganej treści. Przedawnieniu ulegają tylko roszczenia majątkowe.

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długów służy zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu. To dzięki temu wierzyciele nie mogą nadużywać swoich praw. Termin przedawnienia długu to moment, w którym dany dłużnik nie ma już prawnego obowiązku, by spłacać swoje zobowiązania. Oznacza to, że nie może on być ścigany przez komornika, firmy windykacyjne czy sąd. 

Przykładowo, jeśli zaciągniesz kredyt gotówkowy i przestaniesz regulować raty, po określonym czasie i spełnieniu warunków, możesz podnieść zarzut przedawnienia i uniknąć konieczności spłacenia swojego zobowiązania.

 

Oczywiście warto pamiętać, że przedawniony dług nie zostaje z automatu umorzony – informacja o nim nadal znajduje się w rejestrach dłużników i wpływa na zdolność kredytową, zmniejszając Twoją wiarygodność.

Kiedy następuje przedawnienie długu?

Zgodnie z nową ustawą o przedawnieniu długów z 2018 roku, termin przeterminowania zobowiązań został skrócony. Wcześniej wynosił on 10 lat, teraz – 6 lat. W przypadku roszczeń okresowych, jak np. odsetki, a także tych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej termin przedawnienia został skrócony do 3 lat. Oczywiście istnieją też przepisy szczegółowe, które regulują tę kwestię dla określonych rodzajów długów.

 

Jak wygląda przedawnienie długu? Najważniejsza jest tutaj tzw. data wymagalności roszczenia, czyli dzień, od którego liczony jest dług. Przykładowo, jeśli termin płatności to 2 czerwca 2023 r., data wymagalności roszczenia wypada 3 czerwca 2023 r. Od tego dnia liczony jest bieg terminu przedawnienia. Jak zapisano w art. 18 Kodeksu Cywilnego, “koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

 

Czas to jednak nie jedyny warunek, który trzeba spełnić. Dłużnik, aby uniknąć spłaty zobowiązania, musi uważać na sytuacje, które przerwą bieg przedawnienia.

Ile czasu trwa przedawnienie długu bankowego, a ile kredytu i u komornika?

Podstawowy termin przedawnienia długu to 6 lub 3 lata, jednak w prawie można znaleźć od tej reguły wiele wyjątków. Przykładowo, za jazdę bez biletu komunikacją, teoretycznie nie trzeba płacić po 1 roku, natomiast za niezapłacone faktury – 2 latach. 

 

Jeśli chodzi o przedawnienie się długu u komornika, następuje ono po 6 latach, jednak tylko w teorii. W praktyce, jeśli sąd skieruje sprawę do egzekucji komorniczej, właściwie niemożliwym jest jest, by komornik zapomniał i odpuścił zaległe zobowiązania.

 

Z kolei przedawnienie długu bankowego, czyli kredytu, następuje po upływie trzech lat, podobnie jak w przypadku pożyczek od firm prywatnych. Oczywiście łatwo wygląda to jedynie na papierze. Jeśli zaniechasz spłacania kredytu, otrzymasz kilka wezwań i ostrzeżeń. Gdy nie przyniesie to efektu, trafi do Ciebie wypowiedzenie umowy kredytowej – wówczas przestaje obowiązywać harmonogram spłaty rat, a Ty musisz oddać całą kwotę zobowiązania, która jeszcze nie została spłacona. Do tego:

 

 • Wszystkie raty do uregulowania w przyszłości stają się automatycznie wymagalne. Przedawniają się w tym samym terminie, który liczony jest od dnia zobowiązania dłużnika do zwrotu całej kwoty kredytu.
 • Zaległe raty, które nie zostały uregulowane przed wypowiedzeniem umowy, przedawniają się oddzielnie.

 

Co więcej, bank ma zawsze prawo zbyć nieruchomość, a co za tym idzie – odzyskać pożyczoną kwotę kapitału.

Długi spadkowe – czy one też się przedawniają?

Choć z reguły przedawnienie długu spadkowego ma miejsce po 3 latach, sama kwestia może być dość skomplikowana. Jeśli sprawa trafi do sądu, a roszczenie zostanie potwierdzone wyrokiem, termin przedawnienia zostaje wydłużony o kolejne 6 lat, co razem daje już 9. Konkretny czas, jaki musi upłynąć, jest jednak ustalany indywidualnie i jest zależny od rodzaju zobowiązań. Każda sprawa zatem może wyglądać nieco inaczej.

Termin przedawnienia długu w zależności od rodzaju roszczenia

 • 1 rok – dług z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu.
 • 2 lata – dług pracodawcy wobec pracownika z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia (umowa zlecenie); niedozwolony debet na koncie bankowym, nieuregulowane zobowiązania za usługi telekomunikacyjne.
 • 3 lata – dług pracodawcy wobec pracownika z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia (umowa o pracę), nieopłacony mandat karny (nieprzepisowe parkowanie, przekroczenie prędkości), zadłużenia czynszowe, na karcie kredytowej oraz z tytułu umowy kredytowej lub pożyczki, niezapłacony podatek od nieruchomości, roszczenia alimentacyjne.
 • 5 lat – dług z tytułu nieopłaconego podatku dochodowego, podatku VAT i składek ZUS (po 2012 roku).
 • 6 lat – długi spadkowe.
 • 9 lat – nieopłacone składki ZUS (powstałe przed 2012 rokiem).  Przy czym te okresy lubią się zmieniać. 

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia – czym jest?

Pozornie mogłoby się wydawać, że wystarczy kilka lat nie spłacać swoich zobowiązań, aby możliwe było przedawnienie roszczenia. Nie zawsze jest to prawdą. Są pewne czynności, przez które następuje przerwanie biegu przedawnienia długu. Są to np.:

 

 • podjęcie negocjacji lub mediacji, aby sprawa została rozwiązana polubownie,
 • rozpoczęcie sprawy w sądzie,
 • nadanie klauzuli wykonalności,
 • wniosek o uznanie długu,
 • wpłacenie dowolnej kwoty na spłatę długu,
 • wniosek o egzekucję komorniczą.

 

Jeśli nastąpi którekolwiek z nich, okres przedawnienia rozpoczyna się od samego początku. Co istotne, można się ich podjąć nawet kilka dni przed momentem przedawnienia. Wynika z tego, że w danym czasie, np. przez 6 lat, ani wierzyciel, ani dłużnik, nie mogą podejmować żadnych czynności, by pieniądze zostały spłacone w terminie – dopiero wówczas można mówić o przedawnieniu się długu.

 

Pamiętaj – jeśli jesteś dłużnikiem i wierzyciel zaproponuje Ci np. możliwość rozłożenia spłaty zadłużenia na niskie raty, a Ty się na to zgodzisz – przyznajesz, że dług istnieje i przerywasz bieg przedawnienia! 

Jak sprawdzić przedawnienie długu?

Jeśli chcesz sprawdzić przedawnienie długu, przejrzyj swoje umowy i np. faktury. W nich znajdziesz termin spłaty. Od niego możesz policzyć, ile minęło już czasu. Innym sposobem na sprawdzenie przedawnienia długu jest przejrzenie rejestrów BIK oraz BIG. Właśnie tam znajdziesz wszystkie zaległe zobowiązania.

Jak udowodnić przedawnienie długu?

Po upływie terminu przedawnienia, jeśli wszystkie określone warunki zostały spełnione, dłużnik nie ma już obowiązku zwrotu pieniędzy. Najlepszym rozwiązaniem dla wierzycieli jest zatem pilnowanie swoich kontrahentów i dochodzenie wierzytelności odpowiednio wcześnie.

 

Aby udowodnić, że termin spłaty zadłużenia minął, należy wysłać odpowiednie pismo do wierzyciela, jednak to oczywiście nie wystarczy. Należy w sądzie, osobiście lub pisemnie, podnieść zarzut przedawnienia. Udowodnienie, że dany dług nie jest przedawniony, leży po stronie wierzyciela. Jeśli nie posiada on odpowiednich dowodów, sąd uwzględnia przedawnienie z urzędu.

Skutki przedawnienia długu – co warto wiedzieć?

Jak już było wspomniane, jeśli dojdzie do przedawnienia długu, nie masz już prawnego obowiązku, by go spłacić. Nie znika on jednak z rejestrów i nadal jest widoczny w BIK i BIG. Przedawniony dług nadal nie jest umorzony i widnieje jako niespłacone zobowiązanie. Możesz przez to mieć problemy z otrzymaniem kredytu, pożyczki lub leasingu, a także znalezieniem kontrahentów czy wykupieniem ubezpieczenia na życie.

 

Długi, które się przedawniły, można usunąć z rejestru tylko poprzez ich spłacenie lub zawarcie ugody z wierzycielem. Niekiedy lepiej jest wynegocjować niższe raty, zamiast uchylać się od uregulowania zobowiązań w nieskończoność. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorców.

Firmy windykacyjne sprzedały Twój dług? Sprawdź, czy wpływa to na bieg przedawnienia

Liczba dłużników ciągle rośnie, dlatego też nie powinien nikogo dziwić fakt, że powstały takie miejsca, jak giełdy wierzytelności. Dzięki nim wierzyciele mogą sprzedać zadłużenie i to bez zgody dłużnika. Jedyne, co muszą zrobić, to tylko poinformować go o takiej decyzji.

 

Sprzedaż długów może być opłacalna, zwłaszcza, gdy ma się do czynienia z dłużnikiem, który unika kontaktu i nie reaguje na żadne wezwania. Wówczas, o odzyskanie należności stara się nowa osoba. Czy wpływa to na bieg przedawnienia? Nie. Jednak jest to szansa dla dłużnika, by wypracować nowe warunki spłaty, dzięki którym uregulowanie zobowiązań będzie łatwiejsze. 

Jak sprawdzić przedawnienie długu – podsumowanie

Przedawnienie długu oznacza, że wierzyciel, po określonym czasie i spełnieniu innych warunków, nie może domagać się zapłaty od dłużnika. Kłopot niespłaconych zobowiązań jednak nie znika, przez co Ty możesz mieć problem, by uzyskać inny rodzaj pomocy finansowej. 

 

Choć wielu dłużników czeka z niecierpliwością na termin przedawnienia się długów, nie zawsze jest to gra warta świeczki. Zdecydowanie lepiej postąpić uczciwie wobec wierzyciela i postarać się wynegocjować lepsze warunki spłaty, np. niższe raty lub wydłużenie czasu uregulowania długu.

Przeczytaj również:

Pomocna Pożyczka Dla Zadłużonych

Oddłużanie Chwilówek

Wpadnij na nasz kanał na YT

Kredyt na spłatę chwilówek

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 8 opinii