Niespłacona chwilówka – jakie są konsekwencje?

Niespłacona chwilówka – jakie są konsekwencje?

niespłacona chwilówka   Niespłacenie chwilówki w terminie może oznaczać poważne kłopoty dla Twojej sytuacji finansowej. Unikając regulacji swoich zobowiązań możesz trafić na listę dłużników, otrzymywać listy od firm windykacyjnych lub ryzykować wizytę komornika. Nie spłaciłeś chwilówki w odpowiednim czasie? Zapoznaj się z konsekwencjami, a być może unikniesz nieprzyjemnych sytuacji.   W dzisiejszych czasach bardzo łatwo o dodatkowe pieniądze – dostęp do chwilówek i szybkich kredytów sprawił, że wiele osób decyduje się na zaciągnięcie pożyczki, często nie zdając sobie sprawy z tego, jak trudno potem to zobowiązanie spłacić. Bez kalkulacji własnych możliwości finansowych możemy wpaść w pętlę chwilówek i mieć duży kłopot, przede wszystkim ze strony firmy pożyczkowych.

Windykacja – przy niespłaconej chwilówce

  Brak spłaty chwilówki w terminie oznacza często rozpoczęcie procesu windykacji, czyli dochodzenia swoich należności przez firmę pożyczkową. Jest to podstawowa konsekwencja niepłacenia swoich pożyczek na czas.    Pierwszy etap windykacji to windykacja polubowna – miękka. Firma pożyczka monituje dłużnika celem odzyskania swoich pieniędzy. Kolejny etap to windykacja twarda, inaczej sądowa. W tym momencie wierzyciel może uzyskać sądowy wyrok lub orzeczenie, pozwalające na wytoczenie egzekucji komorniczej wobec dłużnika.    Dla wierzycieli istnieje także opcja cesji wierzytelności. Jest to prawnie unormowana procedura zmiany wierzyciela na nowego. Wówczas firma pożyczkowa przenosi prawa do dochodzenia roszczeń na firmę windykacyjną. Z perspektywy wierzyciela jest to bardzo dobrze rozwiązanie, które zwiększa szansę na odzyskanie pieniędzy. Z perspektywy dłużnika – niekoniecznie, gdyż oznacza to większe kłopoty.   

Naliczanie odsetek

  W momencie, gdy zastanawiasz się, jak wyjść z chwilówek i je spłacić, suma, którą pożyczyłeś rośnie. Naliczane są odsetki karne – dzieje się to całkowicie zgodnie z prawem, a konkretniej z Kodeksem cywilnym.    Zgodnie z paragrafem 1 art. 481 wierzyciel ma prawo żądać odsetek wtedy, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Osoba pokrzywdzona może dochodzić swoich roszczeń, nawet jeśli nie poniosła z tytułu opóźnienia spłaty żadnej szkody.    Wysokość odsetek, naliczanych za niespłacone chwilówki, jest często wskazana w zawartej umowie pożyczkowej. W innym wypadku obowiązują odsetki ustawowe, które maksymalnie mogą wynosić nawet 14% w skali roku.

Wezwanie do zapłaty- przy niespłaconej  chwilówce

  Narastające odsetki karne często jednak nie wystarczają, aby zachęcić dłużnika do spłaty chwilówki. Często stosowane są monity, czyli oficjalne powiadomienia o opóźnieniu w spłacie. Są one wysyłane oczywiście na koszt dłużnika.   Monit może mieć różne formy:
  • krótki SMS,
  • maile,
  • połączenia telefoniczne,
  • list polecony z pismem ponaglającym do spłaty zobowiązania,
  • osobista wizyta windykatora w domu dłużnika (jest to koszt nawet 100 zł!).

Czarna lista dłużników

  W otrzymywanych monitach często można ujrzeć informację o możliwości wpisania dłużnika na czarną listę dłużników w biurze informacji gospodarczej.    Aby trafić na czarną listę, musisz zalegać w spłacie minimum 60 dni od planowanego terminu płatności. Na 30 dni przed umieszczeniem danych w rejestrze dłużników, osoba zadłużona powinna otrzymać wezwanie do zapłaty łącznie z informacją o konsekwencjach, w postaci wpisu do bazy osób zadłużonych.    Umieszczając odpowiedni wpis w BIG-u, firma pożyczkowa ma większą szansę na odzyskanie pieniędzy z zaciągniętej chwilówki. Dzieje się tak dlatego, że większość osób boi się zepsucia opinii konsumenckiej oraz własnej oceny kredytowej – i to nawet na kilka lat! W tym momencie duża część dłużników decyduje się na zwrócenie zobowiązania.   

Przedsądowe wezwanie do zapłaty w trakcie niespłacania chwilówek 

  Warto wiedzieć, że przedsądowe wezwanie do zapłaty to ostatni dzwonek na to, aby załatwić sprawę spłaty chwilówek szybko i polubownie. Jeśli nie weźmiemy tego na poważnie, czekają nas duże konsekwencje.   Jeśli nie uda nam się polubownie rozwiązać egzekwowania długu, możemy się spodziewać wizyt komorniczych, egzekucji i sądu. Wówczas niestety nie pomoże nam już konsolidacja zadłużenia – komornik zabierze nam wszystkie ważne dla nas rzeczy. Oprócz wizyty komornika czeka nas także wówczas wpis do listy dłużników.   

Dochodzenie sądowo-egzekucyjne

  Jeśli żadne zastosowane wyżej formy nie działają, wówczas rozpoczyna się działanie sądowo-egzekucyjne. Firma pożyczkowa może w ten sposób uzyskać prawomocny wyrok, co umożliwia zwrócenie się do komornika, który wyegzekwuje należności finansowe.   Egzekucja komornicza polega na zajęciu majątku osoby zadłużonej, na poczet jej finansowych zobowiązań względem firmy pożyczkowej. Egzekucja może być przeprowadzona z nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia, rachunków bankowych itd. W jaki sposób się to dzieje, decyduje jedynie komornik.   Konsekwencje niespłacania chwilówek w terminie są bardzo stresujące – jeśli myślisz, że uda Ci się uniknąć spłaty długu, możesz porzucić wszelkie nadzieje. Najlepiej od razu rozpocząć współpracę z wierzycielem. Im dłużej zwlekasz ze spłatą lub kontaktem, tym w gorszej stawiasz się sytuacji. Działaj od razu, a unikniesz najgorszych konsekwencji.