Oddłużenia

Na czym polega oddłużanie? Co warto wiedzieć?

Będąc w trudnej sytuacji finansowej wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie, jak sobie poradzić i wyjść ze spirali zadłużenia. Jednym z rozwiązań jest oddłużanie osób i firm. Warto wiedzieć, co trzeba zrobić i gdzie zgłosić się, aby z niego skorzystać. W poniższym artykule znajdziesz przydatne wskazówki.

Skuteczne oddłużanie osób fizycznych – czym jest i jak działa?

Oddłużenia

Oddłużanie klientów nie ma jednej określonej definicji, jednak można z całą pewnością stwierdzić, iż jest to pewien proces, którego rezultatem jest wyjście z długów. Aby było to możliwe trzeba skorzystać z pewnych działań prawnych oraz faktycznych. Oczywiście każdy może rozpocząć je samodzielnie, jednak takie działanie może nieść ze sobą pewnego rodzaju ryzyka. 

 

Warto oczywiście wiedzieć na czym polega oddłużanie klientów przed wybraniem się po pomoc do profesjonalistów. Przerwanie spirali zadłużenia to proces, który często jest dosyć żmudny i powolny. Wymaga doświadczenia i cierpliwości. 

 

Każdy proces oddłużania można podzielić na kilka rodzajów. Do najczęściej spotykanych należą:

 

 • oddłużanie chwilówek,
 • oddłużanie z komornikiem,
 • oddłużanie kredytów bankowych.

 

Oddłużanie dzieli się też na dwa typy, czyli:

 

 • oddłużanie osób fizycznych,
 • oddłużanie firm – między innymi spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Od czego rozpoczyna się oddłużanie klientów?

Proces oddłużania rozpoczyna się od dokonania analizy sytuacji finansowej zadłużonej osoby, a także poznanie jej historii i powodów, dla których pojawiły się problemy finansowe. Wówczas możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków, a co za tym idzie, możliwość spłaty kredytu i innych zobowiązań finansowych dłużnika.

 

Kolejną kwestią są oczekiwania pożyczkobiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji. Oddłużanie osób może przebiegać inaczej, w zależności od rozmiaru problemów, z jakimi się mierzy dany klient. Najczęściej podejmuje się następujące kroki:

 

 • odroczenie spłaty zadłużenia,
 • zmniejszenie kwoty kapitału do uregulowania lub kosztów i odsetek,
 • przedsądowe negocjacje z pożyczającym,
 • sądowe umorzenie zobowiązań w części lub w całości,
 • pismo o przedawnienie długu,
 • zablokowanie egzekucji komorniczej.

Oddłużanie klientów krok po kroku

Kompleksowe oddłużanie klientów przeprowadza się najczęściej następująco:

 

 1. Określenie wysokości zadłużenia – ustalenie konkretnej sumy zobowiązań – kredytów, chwilówek i niezapłaconych rachunków.
 2. Określenie możliwości finansowych zadłużonej osoby – jeśli chcesz, by zobowiązania zostały umorzone, konieczna jest analiza Twojej sytuacji materialnej. Niekiedy konieczne będzie wyeliminowanie zbędnych wydatków z budżetu.
 3. Negocjacje z wierzycielami i komornikiem – w ich trakcie możliwa jest zmiana planu spłaty wierzycieli i warunków. 
 4. Stworzenie i ustalenia planu spłaty kredytu i innych zobowiązań – konieczne jest oszacowanie planu spłaty. Oczywiście musi się on opierać na możliwościach finansowych zadłużonej osoby. Konieczne jest również wzięcie pod uwagę wymagań pożyczkodawców. Warto racjonalnie podejść do ustalenia planu spłaty wierzycieli, by nie popaść w jeszcze większe kłopoty z domowym budżetem.
 5. Pomoc w spłacie zobowiązań – po ustaleniu planu spłaty wierzycieli, należy na bieżąco regulować swoje zobowiązania. To jedyny sposób, by uniknąć sprawy sądowej i innych problemów.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Inną jeszcze formą oddłużania jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Rozwiązanie to jest jednak ostatecznym sposobem, który można wykorzystać, gdy wszystkie inne metody zawiodą. Sąd wówczas może ogłosić niewypłacalność, a majątek dłużnika zostaje przekazany wierzycielom. Tym samym dług został spłacony.

Umorzenia zobowiązań upadłego a warunkowe umorzenie zobowiązań

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli dłużnik nie posiada środków na spłatę zobowiązań, sąd może ogłosić decyzję umorzenia zobowiązań upadłego. Bez wątpienia dla niektórych osób będzie to dobra informacja. W sytuacji dłużnika, który nie jest zdolny do wykonywania żadnych spłat, ustawodawca wprowadził opcję umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. 

Co ważne, niezdolność ta musi mieć charakter trwały, czyli np. związany z zaawansowanym wiekiem, orzeczeniem niepełnosprawności czy o stałej niezdolności do pracy. Jeśli powyższe elementy mają miejsce w sytuacji dłużnika, to zapada decyzja umorzenia zobowiązań upadłego.

W przypadku jednak, gdy sąd uzna, że sytuacja dłużnika może się w perspektywie czasu polepszyć i nie ma mowy o charakterze trwałym, wydane zostanie warunkowe umorzenie zobowiązań.

Ważne jest, aby nie podejmować pochopnych decyzji o rozpoczęciu postępowania upadłościowego i zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy, która zaproponuje inne sposoby na oddłużanie klientów. Dzięki temu po jakimś czasie stwierdzisz z czystym sumieniem, iż Twoje zobowiązania zostały umorzone.

Kompleksowe oddłużanie osób prywatnych

Jednym z typów oddłużania dotyczy osób fizycznych, które są konsumentami. W tej sytuacji istnieje mnóstwo możliwości, jednak niosą one ze sobą pewne ryzyko, w przeciwieństwie do firm. Chodzi o osobistą odpowiedzialność za powstałe długi. Dlatego też tak istotne jest, aby dokładnie poznać historię dłużnika. Dzięki temu można dobrać odpowiednią metodę, pozwalającą na skuteczne oddłużenie osób

Oddłużanie osób prywatnych bez komornika i spraw sądowych

W przypadku osób, które nie mają jeszcze spraw sądowych dotyczących ich zadłużeń, jak i komornika, istnieje możliwość bezinwazyjnego rozwiązania problemów. Konieczne jest zebranie wszelkich dokumentów oraz informacji, które świadczą o zadłużeniu. Chodzi między innymi o umowy pożyczek lub kredytów

 

Warto pamiętać, że same twierdzenia pracownika danej firmy windykacyjnej lub oferującej chwilówki czy nawet banku o tym, iż istnieje dług o danej wysokości, niczego jeszcze nie przesądza. Na tym etapie można spokojnie wdrożyć działania, które mają na celu polubowne obniżenie kwot, które są należne wierzycielom. Można tutaj np. obniżyć kwotę zobowiązania osób fizycznych wobec istnienia klauzul niedozwolonych.

 

Zgodnie z art. 385(1) kodeksu cywilnego, klauzule niedozwolone to inaczej postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

 

Ważne tutaj jest zrozumienie, że to instytucja finansowa żąda spłaty zobowiązań. To obowiązkiem klienta jest dowiedzieć się za co ma płacić i z czego wynika taka, a nie inna kwota. Z odpowiednią pomocą można z powodzeniem wyjść z długów lub zmniejszyć je już na tym wczesnym etapie. Radykalne kroki pozwolą na uniknięcie spirali zadłużenia. Istotne jest, aby nie podpisywać żadnych ugód, konsolidacji czy np. rozłożenia długu na raty przed konsultacją z prawnikiem. W takim wypadku może się okazać, że uznałeś dług, który nie istnieje lub konieczne będzie zapłacenie wyższej kwoty.

Oddłużanie osób fizycznych – pozew o zapłatę długu

Brak podejmowania kroków w celu spłaty zobowiązań finansowych, mogą spowodować wezwanie do sądu. Warto tutaj uważać przede wszystkim na terminy. W sprawach długów sąd z reguły wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. 

 

Należy odwołać się od wydanego orzeczenia w ciągu dwóch tygodni, wyrażając sprzeciw wobec nakazu zapłaty. Brak odwołania się w tym terminie jest równy uznaniu całego zadłużenia – razem z kosztami, odsetkami oraz innymi należnościami.

 

W procesie sądowym o uregulowanie zobowiązania chodzi głównie o to, aby pozwana osoba nie musiała płacić tego, czego żąda np. bank lub firma pożyczkowa czy windykacyjna. Celem jest całkowite oddłużenie klienta. Na szczęście istnieje wiele metod obrony procesowej, które pozwalają walczyć do samego końca.

Kompleksowe oddłużanie klientów – sprawa komornicza

Każda osoba, która miała do czynienia z komornikiem, doskonale wie, że jest to bardzo trudna sytuacja. Następuje zajęcie majątku dłużnika – konta w banku, wynagrodzenia za pracę czy emerytury. A to tylko niektóre z możliwości, jakie posiada komornik, by skutecznie wyegzekwować spłaty zobowiązań finansowych.

 

Na szczęście umorzenie egzekucji komorniczej, jak i odzyskanie pieniędzy jest całkowicie możliwe. Oczywiście konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim ważna jest kwestia otrzymania jakiegokolwiek pisma od sądu w danej sprawie. Jak wiadomo, także osoby pracujące w urzędach czy sądach mogą popełniać błędy. Jednym z nich jest nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty oraz innych pism do pozwanych. Obecnie, niestety, funkcjonuje sporo wadliwych tytułów wykonawczych, które są podstawą do egzekucji komorniczej. Dzieje się tak dlatego, że dla komornika pisma wydane przez sąd są niepodważalne.

 

Warto zatem zadać sobie pytanie, czy dotarły do Ciebie jakiekolwiek pisma z sądu. Jeśli nie, to masz całkiem sporą szansę na to, by umorzyć egzekucję komorniczą, a co za tym idzie, odzyskać środki zajęte przez komornika. Co zatem należy w takiej sytuacji zrobić? Jednym z rozwiązań jest złożenie wniosków – do sądu oraz komornika. Pozwala to często na pozytywne rozpatrzenie sprawy. 

Oddłużanie kredytów bankowych

Oddłużanie kredytów bankowych nie jest łatwą sprawą. Problemem jest tutaj to, że nie wszystkie banki chętnie podchodzą do rozmów. Pojawiają się też trudności formalne i różne inne kłopotliwe kwestie. 

 

Warto wiedzieć, że pisemne prowadzenie negocjacji z bankiem oznacza, że uznajesz swoje zadłużenie, a zawarcie ugody ostatecznie oznacza zaakceptowanie swojego losu jako dłużnika. W tym wypadku nie ma co liczyć na łatwy proces sądowy. Warto zatem, zanim cokolwiek się podpisze, spotkać się z doświadczonym prawnikiem, który podpowie jakich błędów uniknąć. 

Skuteczne oddłużanie kredytem – czy to możliwe?

Kompleksowe oddłużanie kredytem to szansa na poprawę swojej sytuacji materialnej, a co za tym idzie dokonanie spłaty wierzycieli. Można je wykorzystać do oddłużania chwilówek lub tradycyjnych kredytów. Często jest to jedyne rozwiązanie dla osób prywatnych, które mają duże problemy ze swoimi finansami. Zadłużenie oraz opóźnienia w spłatach mogą spowodować, że traci się zdolność kredytową, a kontakty z bankiem są coraz trudniejsze.

 

Właśnie dlatego, decydując się na oddłużanie klientów, najczęściej swoje kroki należy skierować do pozabankowych instytucji finansowych. Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony w banku konieczna jest idealna historia finansowa, gdy w prywatnych firmach nie jest to wymagane. Przeszkodą nie jest niekiedy nawet zajęcie komornicze, jednak warto wiedzieć, że w takim wypadku oddłużanie klientów staje się zdecydowanie droższe. 

 

Jak to działa w praktyce? Warto przejrzeć oferty dedykowane osobom zadłużonym. Pozyskane środki przekazuje się na spłatę długów. Zaletą jest na pewno to, że pozostaje do spłacenia tylko jeden kredyt, zamiast np. kilku chwilówek. Co ważne, wygląda to podobnie jak kredyt konsolidacyjny, jednak finansowa pomoc osobom zadłużonym jest wykorzystywana do innych celów.

Oddłużanie chwilówek – jak to działa?

W przeciwieństwie do specjalnie przygotowanych pożyczek, chwilówka dla osób zadłużonych nie jest najlepszym pomysłem na oddłużanie klientów. Branie tego typu pożyczek na spłatę innych zdecydowanie nie jest sposobem na to, by zniwelować zobowiązania osób fizycznych

 

Co w takim razie można zrobić, jeśli windykatorzy wydzwaniają lub nachodzą dłużnika w domu? Jak wygląda oddłużanie klientów, którzy mają na głowie chwilówki i nie mają możliwości, by ich spłacić? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak znaleźć najsłabsze punkty w podpisanych z firmami pożyczkowymi umowach. Często zawierają one niedozwolone klauzule umowne. Doświadczona firma podpowie Ci, gdzie patrzeć i czego dokładnie szukać.

 

Windykacja chwilówek bywa kłopotliwa, jednak jest to etap, który prowadzi do oddłużania klientów. Niestety, często bywa kłopotliwy i nieprzyjemny oraz wymaga wielu poświęceń i wzmożonej determinacji. Mimo wszystko warto spróbować, skoro ostatecznym rezultatem może być kompleksowe oddłużanie

 

Podobnie, jak w kwestii kredytów bankowych, tak i przy chwilówkach ostatecznym rozwiązaniem jest sąd. Dzięki temu zyskuje się mnóstwo różnych możliwości. Przede wszystkim doświadczeni prawnicy skupią się na klauzulach niedozwolonych w umowach konsumenckich. 

Kompleksowe oddłużanie firm – co warto wiedzieć?

Poruszyliśmy już tematy związane z oddłużaniem osób prywatnych, jak natomiast wygląda kompleksowe oddłużanie firm? Jest to niestety proces dość żmudny i pracochłonny, a podjęte kroki zależą od tego, jaka jest przyczyna popadnięcia przedsiębiorstwa w długi.

 

Konieczne jest zatem na samym początku dokonanie analizy finansowej. W niektórych sytuacjach może się okazać, że wystarczy rozpocząć negocjacje z wierzycielami. W innym wypadku konieczna jest restrukturyzacja, czyli oddłużanie z komornika. Ostatecznością jest ogłoszenie upadłości firmy.

 

Niektórzy właściciele przedsiębiorstw starają się rozwiązać swoje problemy finansowe poprzez zaciąganie zobowiązań – początkowo w bankach, następnie jednak, gdy sytuacja się pogarsza, w firmach prywatnych. Zaciągnięte chwilówki mogą być poważnym problemem i obciążeniem dlatego lepiej nie podejmować tego typu kroków.

 

Co w takiej sytuacji będzie pomocne, by przeprowadzić kompleksowe oddłużanie? Dobrym rozwiązaniem jest wzięcie dofinansowania dla przedsiębiorstw. Warto również rozważyć optymalizację kosztów prowadzonej działalności – redukcję zatrudnienia, zastosowanie outsourcingu czy pozyskanie nowych klientów. W razie poważnych problemów dobrze jest też skorzystać z usług firm oferujących kompleksowe oddłużanie. 

Oddłużanie osób fizycznych i firm – podsumowanie

W procesie oddłużania osób warto brać pod uwagę mnóstwo różnych kwestii. Sytuacje dłużników różnią się od siebie i dla każdego z nich rozwiązanie może wyglądać inaczej. Kompleksowe oddłużanie warto przekazać specjalistom w swojej dziedzinie, którzy odpowiednio poprowadzą Cię przez wszelkie niuanse finansowe. Przeanalizują dokładnie Twoje zobowiązania i zaproponują najlepsze metody, dzięki którym unikniesz poważnych problemów. Zapraszamy również na nasz kanał

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 10 opinii